Đàn ông khóc

Đàn ông khóc
Sau lần đi chơi đó về em rất vui và tiếp tục những tin nhắn với cuộc gọi đi chơi ...
Anh thường ước ao đánh đổi tất cả để được trở lại với tâm trạng và cuộc sống an ...
Anh thú nhận hoàn toàn, nói có cảm mến vì thấy cô ta tính vui vẻ, biết lắng nghe ...